Úvod


Odborná skupina organické, bioorganické a farmaceutické chemie České společnosti chemické si Vás dovoluje pozvat na 52. konferenci Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii – "Liblice 2017", která je tradičním fórem chemiků z České republiky. Konference se již pravidelně koná v hotelu Tree of Life v Lázních Bělohrad. Tak jako v minulých letech budou na programu plenární přednášky, přednášky zahraničních hostů a vybraná krátká sdělení účastníků včetně Ph.D. studentů. Klíčovým bodem programu bude posterová sekce. Jednacím jazykem konference je angličtina.

Věříme, že i letošní konference "Liblice 2017" přitáhne pozornost řady účastníků, jejichž odborné příspěvky budou dokumentovat vysokou vědeckou úroveň symposia.


Jan Hlaváč (UP Olomouc)
předseda odborné skupiny organické, bioorganické a farmaceutické chemie České společnosti chemické

Petr Beier (ÚOCHB AV ČR Praha)
předseda organizačního výboru

Termín konání: 3. – 5. listopadu 2017 (pátek – neděle)

Místo konání: Hotel Tree of Life, Lázně Bělohrad

Organizační výbor:
Petr Beier, ÚOCHB AV ČR Praha – předseda
Jan Hlaváč, UP Olomouc
Jaroslav Kvíčala, VŠCHT Praha
Irena G. Stará, ÚOCHB AV ČR Praha
Ivo Starý, ÚOCHB AV ČR Praha

Organizace konference: Congress Business Travel, Praha